RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H. AGAT s.c. I.J. Szarwark , E. Zdanowska ul. Portowa 1g 85-757 Bydgoszcz (dalej jako „ PH AGAT s.c..”).
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw, wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: biuro@agatplytki.pl  lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 3. Jako administrator danych osobowych informujemy, ze dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach:
 4. realizacji Państwa zamówień,
 5. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą,
 6. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną
 7. wsparcia obsługi posprzedażowej
 8. marketingowych (po uprzednim udzieleniu zgody)
 9. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych
 10. Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes PH AGAT s.c., polegający na prowadzeniu jego działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku jego usług.
 11. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu.
 12. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 13. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie aktualny cel, w którym są przetwarzane lub do momentu kiedy podstawą będą inne przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 14. Jako osobie fizycznej, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].
 15. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do  świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform, a także przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.